Hot och avvärjande av dem » Bedrägerier

Bedrägerier

Man försöker använda e-posten till många olika slags försök till bedrägeri. Phishing, med andra ord nätfiske, har kommit att bli ett av de mest betydande informationssäkerhetsproblemen för privatpersoner.

Nedan beskrivs några av de vanligaste bedrägerierna.

Phishing eller nätfiske

Man kan försöka lura till sig uppgifter om en privatperson eller ett företag genom falska e-postmeddelanden eller webbtjänster. Detta kallas för nätfiske eller phishing. Man kan få ett e-postmeddelande som verkar äkta och där mottagaren ombeds uppge användarnamn, lösenord och andra personliga uppgifter för att säkra funktionen av en webbtjänst. Företag som idkar pålitlig affärsverksamhet ber inte en kund sända eller uppdatera uppgifterna via e-post. Man bör inte besvara dessa meddelanden och inte öppna de länkar som medföljer dessa.

Cirkulärbrev

Ett försök till bedrägeri som är nära besläktat med virusbedrägeri, och som belastar postsystemen i onödan, är cirkulärbrev. Cirkulärbrevet lovar ofta lycka, framgång, ryktbarhet och ära om man genast sänder meddelandet vidare åt ett visst antal människor.

"Nigerianska brev"

I denna verksamhet lovas mycket pengar om du bara själv i början gör en ”nominell” penningtransaktion till det konto avsändaren av meddelandet uppgett för överföring av pengar eller skatter. Det är dock onödigt att vänta på de stora utlovade summorna. Man närmar sig oftast offren per e-post, ibland också via fax eller t.o.m. per post.

Man kan lugnt förstöra cirkulärbreven och meddelanden där man tigger pengar.

Modemkapningar eller telefonnummersvindleri

Med modemkapning avses en situation där ett program som av misstag laddats ner från Internet ändrar den dators inställningar som använder ett modem och en fast anslutning. Förbindelse uppstår inte längre till den egna operatörens nummerserie utan någon annanstans för en stor minutavgift. Modemkapningsprogrammet är vanligtvis en fil som slutar med .EXE.

Det är allt skäl att misstänka modemkapning när fönstret där datorn frågar efter användarnamn och lösenord ser helt annorlunda ut än förut eller om telefonnumret har ändrats till något annat än den egna operatörens uppringningsnummer. Förbindelsen kan också bli långsammare.

Om du misstänker att ditt modem har kapats, ta bort det misstänkta programmet eller kontakta din egen operatörs tekniska stödtjänst. Det lönar sig att handla snabbt, eftersom en längre tids användning kan medföra en mycket stor faktura.

Man kan hindra modemkapningar genom att skaffa en avgiftsfri spärrtjänst som är lämplig för ändamålet för den fasta anslutningen, eller med ett informationssäkerhetsprogram som innehåller en egenskap som övervakar modemets nummerval.

Kom ihåg det sunda förnuftet!

Förhåll dig till främmande människor och lockande erbjudanden på Internet på samma sätt som i det verkliga livet. Det är alltid på sin plats med lite sund tvekan.